Här finner du lediga tider = vitt fält
2017-06-12
måndag V24
Kl. A B C D E F G H
8:00
        
9:00
        
10:00
        
11:00
        
12:00
        
13:00
        
14:00
        
15:00
        
16:00
        
17:00
        
18:00
        
19:00
        
20:00
        
21-23
        
2017-06-13
tisdag V24
A B C D E F G H
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
2017-06-14
onsdag V24
A B C D E F G H
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
2017-06-15
torsdag V24
A B C D E F G H
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
2017-06-16
fredag V24
A B C D E F G H
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
2017-06-17
lördag V24
A B C D E F G H
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
2017-06-18
söndag V24
A B C D E F G H
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Fyll i kontaktformuläret när du vill spela och göra en

  Stega  
Månad
Vecka
Dag
   

     

Gå direkt till vecka
Jun  25 

Förklaring
    = Ev.ledig bana
  D = Djursholm CK
  S = Stocksund CK
  I = Isvård
  P = Prel. Bokad
  T = Tävling
  E = Elit
  Ö = Övrigt
  M = Möte
  B = Bokad
8 banor/dag A-H
     
 

Telefon
08-755 63 00
070-810 26 83


SMS
0708102683

 

Copyright © 2017 DaSoTech. All rights reserved.